TUYỂN DỤNG

Nhân viên kinh doanh : 03 người. Trưởng Showroom: 01 người. Chuyên viên bán hàng: 02 người. * Yêu cầu: Nam/Nữ từ 22 - 30 tuổi
Xem chi tiết